Spínacie prvky

Desaťkanálový reléový spínač
 
Kategória: Spínacie prvky
R10SW-1A je univerzálny reléový spínač, so širokým spektrom využitia. Je určený na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Päťkanálový reléový spínač
 
Kategória: Spínacie prvky
R5SW-1A je univerzálny reléový spínač, so širokým spektrom využitia. Je určený na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Dvojkanálový reléový spínač
 
Kategória: Spínacie prvky
R2SW-A je univerzálny reléový prepínač. Je určený na spínanie alebo prepínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 16 A
Päťkanálový ovládač žalúzií / desaťkanálový spínač
Kategória: Spínacie prvky
R10SW5S-1A je určený na ovládanie žalúzií. Možno ho použiť aj na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Dvojkanálový ovládač žalúzií / päťkanálový spínač
Kategória: Spínacie prvky
R5SW2S-1A je určený na ovládanie žalúzií. Možno ho použiť aj na spínanie jednosmernej a striedavej záťaže do 5 A.
Ovládač žalúzií s binárnymi vstupmi
 
Kategória: Spínacie prvky
Zariadenie je určené na ovládanie žalúzií. Má dvojicu spínacích relé a dvojicu binárnych vstupov.
Štvorkanálový triakový spínač
 
Kategória: Spínacie prvky
T4SW-1A je štvorkanálový triakový spínač so spínaním v nule. Výstupný obvod je galvanicky oddelený.
Jednokanálový polovodičový stmievač
 
Kategória: Spínacie prvky
Je určený na stmievanie svetelných zdrojov, ktoré sú napájané striedavým prúdom s napätím do 230 V.
Trojkanálový polovodičový spínač / stmievač
Kategória: Spínacie prvky
SW3DIM-1A je určený na spínanie a stmievanie pre zariadenia, ktoré sú napájané jednosmerným prúdom a napätím do 24 V.

Vstupné jednotky a senzory

Binárny vstup
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Binárny vstup slúži na snímanie stavu tlačidiel, meranie teploty v miestnosti a ovládanie signalizačných LED tlačidla.
Šesťkanálový binárny vstup
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
B6IN-1A je určený na snímanie signálov zo zariadení, ktoré majú binárny alebo bezpotenciálový výstup.
Štvorkanálový analógový vstup
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
AD4C-1A je určený na meranie analógových napätí a prúdov. Rozsah vstupných hodnôt zodpovedá štandardom 0(1)-10V a 4-20mA.
Meteorologický senzor
 
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Meteorologický senzor svojimi parametrami nahrádza funkcie meteostanice.
Vstupná jednotka pre meteorologické senzory
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
MSI-1A slúži ako vstupná jednotka pre senzory meteostanice.
Vstupná jednotka pre teplotné senzory
Kategória: Vstupné jednotky a senzory
Je určený na meranie teploty.
 

Výstupné jednotky

Trojkanálový analógový ovládač
Kategória: Výstupné jednotky
A3DR-1A je analógový ovládač určený pre zariadenia, ktoré sa ovládajú jednosmerným napätím v rozsahu 0(1)-10V alebo prúdom v rozsahu 4-20mA.
Osemkanálový PG výstup
Kategória: Výstupné jednotky
Zariadenie má 8 PG výstupov. Každý výstup má vlastnú signalizačnú LED, ktorá svieti počas zopnutia príslušného PG výstupu.
 

Systémové jednotky

Ethernet Bridge
Kategória: Systémové jednotky
BRIDGE-1A tvorí spolu s miniserverom centrálnu jednotku systému. Tieto dve zariadenia musí obsahovať každá inštalácia. Obe zariadenia sú vzájomne prepojené prostredníctvom ethernetovej (internetovej) siete.
Napájač zbernice
Kategória: Systémové jednotky
MASTER-1A zabezpečuje napájanie a ochranu zbernice. Obsahuje pull-up rezistor, ktorý je potrebný na komunikáciu po dátovom vodiči. Musí byť súčasťou každej inštalácie.
 

Príslušenstvo

Káblový konektor s interným teplomerom
Kategória: Príslušenstvo
CEBIN-2TI slúži na pripojenie binárneho vstupu BIN ku zbernici. Obsahuje interný teplotný senzor.
Káblový konektor s externým teplomerom
Kategória: Príslušenstvo
CEBIN-2TE slúži na pripojenie binárneho vstupu BIN ku zbernici. Má konektor na pripojenie externého teplomera EXDS18B20P-1A.
Externý teplomer
 
Kategória: Príslušenstvo
EXDS18B20P-1A slúži ako externý teplotný senzor k binárnemu vstupu BIN.
 

Zanechajte nám odkaz

Kontakt

email

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií